The Bit Konveks - Marie Marie

Städning efter bygget

Posted Sept. 16, 2013, 3:42 p.m. By konveks Tags: Städning

Byggstädning är något som är ett måste efter ett bygge. Jag tror inte att de som ska flytta in i huset skulle uppskatta det så mycket om arbetarna bara lämnade allt som det var efter att huset blev färdigt. Det skulle ju vara skräp och smuts och äckliga saker överallt. Så det är otroligt viktigt att man verkligen tar och städar upp efter sig. Detta gäller inte bara på byggen utan i hemmet också. Det är ju självklart att man ska städa upp efter sig så att det är rent och fint.